Välkommen för influensavaccination 2021-2022!

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

  • 65 år eller äldre
  • Gravid    
  • Vuxen eller barn över 6 månader med
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom till exempel KOL och svår astma
  • Nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 

För ovanstående grupper är influensavaccination gratis, för övriga kostar den 230 kr.

 

Kontakta oss via 1177.se eller ring vårdcentralen för bokning av säsongsinfluensa vaccin

 

För mer info:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

 

Med vänlig hälsning

Din vårdcentral i Lerum.