Välkommen för influensavaccination 2022-2023!

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

65 år eller äldre

Gravid    

Vuxen eller barn över 6 månader med

 -Kronisk hjärtsjukdom

 -Kronisk lungsjukdom till exempel KOL och svår astma

 -Nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller       flerfunktionshinder

 -Kronisk leversvikt eller njursvikt

 -Diabetes

 -Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 

För ovanstående grupper är influensavaccination gratis, för övriga kostar den 240 kr.

 

För mer info:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

 

 

Influensa vaccination startar tisdag 8 november.

 

För Dig som är listad på Din vårdcentral i Lerum, har vi drop-in för vaccination. Vaccination sker i avskilt utrymme under tak. Det innebär risk för väntetid utomhus och begränsad möjlighet att sitta. Välj klädesplagg som gör att axel/ överarm blir lättåtkomlig.

 

Riskgrupper vaccineras utifrån den månad man är född enligt följande schema:

 

     v.45 kl. 13-15:30                       v.46 kl. 13-15:30                                              v.47 kl. 13-15:30

     8/11   – jan-feb                            14/11 – sep-okt                                                  21/11 – maj-juni
     9/11   – mars-april                       15/11 – nov-dec                                                  22/11 – juli-aug
     10/11 – maj-juni                          16/11 – jan-feb                                                   23/11 – sep-okt
     11/11 – juli-aug                           17/11 – mars-april                                               24/11 – nov -dec

                                                   

                                                   

Om drop-in inte passar finns det möjlighet att boka tid för vaccination under v.47-48. Ring vårdcentralen på eftermiddagen för bokning, eller skriv ett meddelande via 1177

Övriga listade, som ej tillhör riskgrupp, kan erbjudas vaccination efter vecka 48. Du kan även kontakta oss via 1177.se eller ringa oss (gärna eftermiddag). Betala vaccination i reception före ni tar vaccinationen.

 

 

Med vänlig hälsning

Din vårdcentral i Lerum.